Добро дошли на курс физике у Техничкој школи у Пироту.

Овај електронски уџбеник интерног је карактера и намењен је Вама, ученицима Техничке школе. Користиће те га, у зависности од струке  - занимања, само у првом разреду, осим у електро струци и у другом. У вишим разредима се неке области физике обрађују из стручних предмета те се по томе разликују од изучавања физике у гимназијама.

Садржај је прилагођен остварењу исхода за будуће техничаре. Са постојећим налозима стичете могућност да приступате овом курсу и у вишим разредима а и након напуштања средње школе, кад год Вам је потребно појашњење појмова из физике.

У вишим разредима се физика може изучавати као изборни предмет али само или у трећем или у четвртом. Тај део курса је прилагођен практичним израдама задатака у областима трећег и четвртог разреда гимназије. И намењен је онима који се припремају за студирање техничких наука.

Курс је подељен по наставним областима, које ће у поднаслову имати ознаку применљивости у одговарајућем разреду и смеру - занимању.

Садржаји по темама и наставним јединицама су обрађени коришћењем материјала из следећих уџбеника физике за средње школе:

 1. Физика 1 за први разред четворогодишњих средњих стручних школа // Милан О. Распоповић, Татјана М. Бобић //            Завод за уџбенике (2008-2017)
 2. Физика 1 Збирка задатака са Приручником за Лабораторијске вежбе за I разред четворогодишњих средњих стручних школа // М. Распоповић и М. Бобић //Завод за уџбенике 2015
 3. Физика 1 Збирка решених задатака за I разред гимназија и техничких школа // Н. Чалуковић // Круг 1996
 4. Физика 1 са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за I разред средње школе // Јеврем Јањић и група аутора //Завод 2010
 5. Физика 1 за први разред гимназија // Милан О. Распоповић // Завод за уџбенике (2003-2015)
 6. Физика 1 за први разред Математичке гимназије //Наташа Чалуковић // Круг Београд 2013
 7. ФИЗИКА 2 за II разред четворогодишњих средњих стручних школа // М. Распоповић и Т. Бобић //Завод за уџбенике 2016
 8. Физика 2 за други разред гимназија // Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић, Зоран М. Распоповић // Завод за уџбенике (2003-2015)
 9. Физика 2 за други разред Математичке гимназије //Наташа Чалуковић //Круг Београд 2011
 10. Физика 3 за трећи разред гимназија // Милан О. Распоповић // Завод за уџбенике 2008
 11. Физика 4 за четврти разред гимназија // Милан О. Распоповић // Завод за уџбенике 2008
 12. Збирка задатака из физике виши курс D // Гојко Л. Димић, Михајло М. Митриновић// Грађевинска књига 1987

Све илустрације у материјалу курса су моје ауторско дело, изузев једне која је јасно обележена.