Курс физике у техничким школама се, у зависности од струке  - занимања, разликује по дужини.

Целокупно градиво предвиђено за четворогодишње школовање у гимназијама у нашем случају је прилагођено кроз прва два разреда код занимања електотехничке струке, а само у првом разреду (изабрана поглавља)  за машинску и саобраћајну струку.

Повећано интересовање ученика се у трећем и четвртом разреду може задовољити преко похађање физике као изборног предмета у тим разредима.

Курс је подељен по наставним областима, које ће у поднаслову имати ознаку применљивости у одговарајућем разреду и смеру - занимању.