Веб програмирање IT 4.р.

– Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду вeб апликација;

– Припрема ученика за учешће у развоју пројеката из области веб програмирања коришћењем савремених програмских и скрипт језика (АSP.NET, JAVA script, XML, MVC и др.);

– Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу;