Веб програмирање IT 3.р

– Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима

– Припрема ученика за самосталну израду потпуно функционалних и интерактивних веб презентација помоћу савремених технологија и скриптинг језика (АSP.NET, JAVA script и др.), као и Интернет апликација и пројеката

– Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу

– Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање