Veb programiranje IT 3.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Клијентски скрипт језици (Јаva Script, jQuery, Ајаx), Серверски скрипт језици (ASP.NET), IIS, Apache.