Програмирање IT 4.р.

– Оспособљавање ученика за креирање шаблона, разумевање и коришћење стандардних шаблона у раду са низом, мапом и листом

– Овладавање коришћењем основних елемената графике

– Овладавање конкурентним програмирањем

– Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података

– Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање.