Електронско пословање - IT 4.р.

– Развијање свести ученика о значају примене информационо-комуникационих технологије у пословању.

– Упознавање ученика са структуром и основним компонентама електронских пословних система.

– Упознавање ученика са различитим облицима електронског пословања.

– Оспособљавање ученика за обављање пословних процеса и операција у системима електронског пословања.

– Оспособљавање ученика за имплементацију, ажурирање и одржавање софтверске платформе за електронско пословање.