Програмирање IT 3.р.

– Усвајање основних знања из концепта објекто оријентисаног програмирања

– Оспособљавање ученика за писање програма у којима се врши креирање основних елемената Windows апликације

– Оспособљавање ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компонената

– Оспособљавање ученика за писање програма у којима се формирају класе као сложени типови података

– Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање.