• Upoznavanje sa značajem informatičke kompetentnosti i digitalne pismenosti za život u savremenom društvu
 • Upoznavanje učenika sa osnovnim postulatima informatike
 • Osposobljavanje učenika za korišćenje osnovnih mogućnosti operativnih sistema i sistema datoteka
 • Upoznavanje osnovnih principa funkcionisanja lokalnih mreža i osposobljavljanje za korišćenje mrežnih resursa
 • Upoznavanje osnovnih principa funkcionisanja interneta i osposobljavanje za korišćenje njegovih najpopularnijih servisa
 • Osposobljavanje učenika da koriste različite izvore informacija i imaju kritički odnos prema njima, da barataju informacijama, da odvajaju bitno od nebitnog, da procenjuju ispravnost izvora i upotrebe ih na efikasan način
 • Osposobljavanje učenika za tumačenje i razlikovanje podataka i informacija kroz tabelarno, grafičko, tekstualno prikazivanje, pronalaženje primene, povezivanje sa prethodnim znanjem iz drugih predmeta
 • Osposobljavanje učenika da odaberu i primene najprikladniju tehnologiju shodno zadatku, oblasti u kojoj je primenjuju ili problemu koji rešavaju
 • Osposobljavanje za odgovornu primenu preporuka zaštite zdravlja, bezbednosti, lične i privatnosti drugih u svakodnevnom radu u digitalnom okruženju
 • Razvijanje svesti o važnosti etičkog korišćenja informacija i tehnologije
 • Osposobljavanje za korišćenje računara u drugim predmetnim oblastima
 • Razvijanje interesovanja za sticanje potrebnih znanja i razvoj veština koje bi učenici upotrebili za dalje obrazovanje i napredovanje