Програмирање за 2. разред
– Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа решавању проблема
– Оспособљавање ученика за савладавање напредних техника у раду са низовима
– Оспособљавање ученика за савладавање основних техника у раду са показивачима
– Оспособљавање за израду програма у којима се изводе операције над вишедимензионалним низовима
– Оспособљавање за израду програма у којима се изводе операције над стринговима
– Оспособљавање за декларисање, унос и приказивање структура података
– Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама
– Оспособљавање ученика за рад са динамичким структурама података
– Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање.