Programiranje IT 1.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Aлгоритми, структура језика C и типови података, изрази и наредбе, if, for, while, do-while, switch, низови у језику C. (Visual studio ConsoleApp)