Програмирање за 1. разред (Алгоритми и основе програмског језика C)

Aлгоритми, структура језика C и типови података, изрази и наредбе, разгранате програмске структуре (if), циклличне програмске структуре (for, while, do-while, switch), једнодимензионални низови у језику C.