У складу са дописом Министарства Просвете, оnline настава ће бити обавезна за све ученике и биће реализована по важећем распореду часова.Присуство ученика ће бити евидентирано.

На РТС Планети настава креће од сутра док ће настава на Moodle платформи Техничке школе Пирот почети у понедељак 23.03.2020. од 8:00 сати по важећем распореду.

Настава преко интернета je обавезна,  изостајање  ће се евидентирати и који не прате наставу ће полагати разредни испит. Наставник који држи час има могућности да провери који ученици су присутни. ученици ће имати домаће задатке, online тестирање, као и тестирање у школи без рачунара када прође ванредно стање.

Од родитеља се очекује да контолишу ученике.

У обавеѕи сте да ову поруку пренесете родителјима