Овако ћемо сарађивати током ванредног стања. Размењиваћемо искуства у вези са online наставом и помагаћемо једни другима у савладавању градива.

Потребно је да се сви пријавите на овај курс. 

Са наставом преко интернета почињемо у понедељак, 23.3.2020. године у 8 сати по важећем распореду. 

Евидентираће се присуство ученика, па вам скрећем пажњу да озбиљно схватите овај вид наставе. 

Похађање наставе преко интернета је обавезно.

Наставници ће евидентирати вашу активност и на основу тога ће, највероватније, бити закључене оцене на крају школске године. 

Видимо се овде у понедељак!