Драги ученици,

На овај начин, путем платформе, сарађиваћемо у току комбинованог модела наставе и размењиваћемо искуства у вези са online наставом и међусобно ћемо пружати помоћ једни другима у савладавању градива и стицању знања, решаваћемо актуелне проблеме и дискутоваћемо о актуелним и занимљивим темама на часовима одељењског старешине. 

Потребно је да се сви пријавите на овај курс.

Евидентираће се присуство ученика на онлајн настави, па вас опомињем да схватите озбиљно овај вид наставе.

Онлајн настава биће ове школске године организована преко платформе Teams, за коју сте сви добили приступне налоге и шифре. Позивам вас да редовно пратите online наставу и извршавате постављене задатке од стране предметних наставника. Оцењивање ће се вршити искључиво у школи.

Наставници ће евидентирати вашу активност, стечено знање и редовно ангажовање ће допринети вашем бољем успеху.

Свима вама желим срећан почетак нове школске године, добро здравље и успешно савладавање наставних садржаја.