Овде ћемо се састати како би утврдили спремност за похађање онлине наставе.

Ученици треба да се упишу на овај курс где ће добијати сва обавештења неопходна за даљи рад.

Због увођења ванредног стања уведене су посебне мере и о томе ево у наставку:

Са наставом преко интернета крећемо у понедељак, 23.03.2020 у 8:00 по важећем распореду часова.

Евидентираће се присуство ученика на онлајн настави.

Похађање онлајн наставе је ОБАВЕЗНО! Ученици који не прате онлине наставу и не извршавају задатке постављене од стране предметних наставника маораће да полажу РАЗРЕДНИ ИСПИТ!

Наставници ће евидентирати активност ученика и на основу тога ће на крају школске године бити закључене оцене.

За сада, нека сваки ученик пошаље одговор на овај пост како би потврдио присуство и спремност за праћење наставе.