Cilj predmeta je:

-sticanje znanja o radnjama koje su obuhvaćene pravilima saobraćaja

- sticanje znanja o upotrebi i vrstama svetlosno signalnih uređaja na vozilima

- kontrola saobraćaja

- posebna pravila saobraćaja