Драги ученици,

Овде ћемо се састајати како би размењивали искуства у вези online наставе и пружали помоћ док се не уходамо.

Потребно је да се сви пријавите на овај курс.

Са наставом преко интернета крећемо у понедељак, 23.03.2020 у 8:00 по важећем распореду часова.

Евидентираће се присуство ученика на онлајн настави.

Похађање онлајн наставе је ОБАВЕЗНО! Ученици који не прате онлине наставу и не извршавају задатке постављене од стране предметних наставника маораће да полажу РАЗРЕДНИ ИСПИТ!

Наставници ће евидентирати активност ученика и на основу тога ће на крају школске године бити закључене оцене.