• Оспособљавање ученика да самостално тестира и дијагностикује мехатронске системе