Zaštita informacionih sistema 4.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Основи криптологије, Контрола приступа, Сигурност рачунарских мрежа, оперативних система, софтвера, апликација и информационих система, Детекција и превенција напада,