• Razvijanje navika za čuvanje zdravlja i pridržavanja mera zaštite na radu
  • Osposobljavanje učenika za organizovanje rada i racionalno korišćenje energije i materijala
  • Osposobljavanje učenika da koriste standarde, normative, kataloge i tehničko tehnološku dokumentaciju
  • Osposobljavanje učenika da pravilno koriste uređaje, alat i pribor
  • Osposobljavanje učenika da izvode radove u elektrotehničkoj struci (priprema krajeva provodnika, izrada kablovskih snopića, ugradnja elektronskih elemenata, montaža i povezivanje elektrotehničkog pribora, merenja i ispitivanja)
  • Razvijanje odgovornosti prema rokovima, kvalitetu i preciznosti u poslu