Istorija razvoja misli o svetu, čoveku i smislu postojanja od početaka u VI veku p.n.e. do danas