Teme i nastavni materijali iz predmeta projektovanje tehnoloških sistema i podrška učenicima u savladavanju gradiva.