Upoznavanje ucenika sa statikom i otpornoscu materijala