Osnovi saobraćajne psihologije II-6
Vozač motornih vozila

Osnovni zadatak saobraćajne psihologije je proučavanje:

a) osobina ličnosti od kojih zavisi bezbedno upravljanje saobraćajnim sredstvom

b)psihičkih procesa vezanih za prijem i obradu informacija

c)spoljašnjih uslova koji deluju na vozača

d) umora i monotonije

e)delovanja alkohola, droga, psihoaktivnih substanci i drugih činilaca koji bitno menjaju ponašanje čoveka usaobraćajnom sistemu