II-4 Технолошки поступци са контролом
Mašinstvo

Основни задаци овог курса су:

  • оспособљавање за активно праћење технолошких поступака и за решавање технолошких проблема у производњи,
  • упознавање значаја технолошке, мерне и контролне функције у производњи,
  • упознавање различитих врста мерних и контролних срестава, као и основ нових облика организације контроле квалитета.