Kursevi profila Tehničar infofrmacionih tehnologija.
Detaljnije informacije za smer tehničar informacionih tehnologija vidite ovde.

We are a GitHub Campus Partner School! 

Programiranje IT 1.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Aлгоритми, структура језика C и типови података, изрази и наредбе, if, for, while, do-while, switch, низови у језику C. (Visual studio ConsoleApp)

Programiranje IT 4.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Generičke klase, Meniji, dijalozi i rad sa više formi, Grafika i niti, Stringovi, datum i vreme, Baze podataka.  (WinForms aplikacije, Visual Studio, C#)

Veb programiranje IT 3.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Клијентски скрипт језици (Јаva Script, jQuery, Ајаx), Серверски скрипт језици (ASP.NET), IIS, Apache.

Zaštita informacionih sistema 4.r.
Tehničar informacionih tehnologija

Основи криптологије, Контрола приступа, Сигурност рачунарских мрежа, оперативних система, софтвера, апликација и информационих система, Детекција и превенција напада,