Kursevi profila Elektrotehničar za elektroniku na vozilima.
Detaljnije informacije za smer Elektrotehničar za elektroniku na vozilima vidite ovde.