Kursevi profila Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.
Detaljnije informacije za smer Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina vidite ovde.