· Ради лакшег изучавања прошлости људског друштва

историчари су извршили поделу на 2 дела :

I Праисторију − почела је пре три милона година и трајала је до проналаска

писма и настанка првих држава тј . до средине 4. миленијума пре нове ере .

· Разликују се 4 раздобља и то :

1. Старо камено доба ( палеолит )

2. Средње камено доба ( мезолит )

3. Млађе камено доба ( неолит )

4. Метално доба

II Историја - обухвата временски период од настанка првих држава до садашњег

времена .

Историја је подељена на 4 дела :

1. Стари век − се рачуна од настанка првих држава ( 4. миленијум пре нове ере ) до пада Западног римског царства ( 476. године ),

2. Средњи век − почиње падом Западног римског царства ( 476. године ) до Колумбовог открића Новог света − Америка ( 1492. године )

3. Нови век − трајао је од Колумбовог открића Новог света (1492. године ) до краја Првог светског рата ( 1918. године ),

4. Савремено доба − почело је 1918. године до данас .

Poslednja izmena: Saturday, 26. October 2013., 21:17