Ciljevi predmeta:
1. Obučavanje učenika u izradi veb aplikacija, kao i desktop aplikacija složenih struktura koje koriste bazu podataka
2. Savladavanje postupaka zaštite informacionih sistema
3. Osposobljavanje učenika za implementaciju, ažuriranje i održavanje softverske platforme za elektronsko poslovanje